สาธิตการใช้งาน App SinoTrack ภายใน 1 นาที!

เข้าใจการใช้ Application SinoTrack ภายใน 1 นาที ง่ายๆ ผ่าน Clip นี้ครับ

ต่อใช้งาน GPS ง่ายๆ ไม่ต้องตัดต่อสายไฟ ผ่านการใช้ FuseTap 

การใช้งาน Application SinoTrack ดูตำแหน่งรถที่ติด GPS Tracker

แนะนำการใช้ Application สำหรับ GPS Tracker SinoTrack

รีวิว การต่อใช้งาน GPS Tracker เริ่มตั้งแต่การใส่ SIM ลง App และทดลองใช้งาน

รีวิวการต่อใช้งาน GPS Tracker โดยต่อกับแบตเตอรี่ เพื่อให้เข้าใจหลักการง่ายๆ

ทดสอบต่อ GPS กับแบตรถยนต์ และทดลองวิ่ง เพื่อทดสอบการติดตามรถ

หลักการต่อระบบไฟ สำหรับ GPS Tracker SinoTrack รุ่น ST-901

SIM Card ที่เหมาะสำหรับ GPS Tracker (ร้านแถมไปด้วยครับ)

Copyright © 2020 GPSTrackerDD.com. All rights reserved.